SLOT GREASE®

Буферни пружинни лубрикатори за непрекъснато гресиране

Характеристики :evo

Резервоари –  100ml и 220ml , Изработени от прозрачен Lexan® , с висока механична, термична и химична устойчивост.

Работен температурен диапазон: -30 ° C до + 132 ° C.

Бързо и лесно допълване на контейнера със всички видове грес NLGI 0-1-2-3-4 чрез стандартен страничен грес  нипел

SLOT GREASE ® Classic.

Нови опростени настройки за дозиране:

Стандартно  М – Средна пружина, (опция D – мека пружина – за високи температури и/или течна грес.) , (опция F силна пружина – използва се при ниски температури и/или при по твърда грес)

SLOT GREASE ® Oiler  може да се използва с всички видове грес и с всички видове вискозитет на маслата. 123123123Запазват се същите характеристики , предимства и приложения от класическия модел.

При Новата серия SLOT GREASE ® Evo един лубрикатор, може да  работи практически с всички консистенции греси, съответстващи на NLGI класове 0,1,2,3,4, при всякакви приложими  температурни условия (на греста) и  без необходимост от подмяна на пружината.

 

Това е възможно, дори при използването на една пружина, чрез въвеждането на допълнителна настройка.

Първата настройка е еквивалентна на подмяната на пружината и има три позиции съответстващи на интензивността на изтичане на греста (L=Light/Лека, M=Medium/Средна, H=Нigh/Висока). Втората настройка дава връзката с продължителността на изпразване на пълен резервоар, изразена в месеци „1,3,6,12“, достатъчно е да се завъртят винтовете на съответните символи и SLOT GREASE ® Evo е готов за работа.

Предимства на SLOT GREASE ®

  • Показва реалната консумация, чрез пълната си прозрачност.
  • Намалява разхода на греси, чрез избягване на „ударното“ смазване
  • Незабавно активиране
  • Не са необходими батерии или генератор на газ.
  • Може да се монтира на закрито, на открито, дистанционно, на обратно или под вода. Работи във взривоопасна и силно замърсена работна среда.
  • Смазва постоянно, предотвратява навлизането на замъсители.
  • Спестява спиране на производствения процес и скъпи ремонти.
  • Екологичен: Предназначен за многократно презареждане, предотвратява разходите за утилизиране на опасни отпадъци.
  • Лесен и бърз за монтаж.
  • Използвате гресите, с които работите и в момента

13451451341234123

За повече информация и запитвания: ТУК

Tags: , , , , , , , , ,

Индустриален инженеринг