Многолинейни смазочни системи

Многолинейните смазочни системи на Асалуб са автоматични системи за централно смазване с греси до пенетрационен клас NLGI 4. Благодарение на конструктивните си особености те имат изклчителна надеждност и дълъг механичен живот. Лубрикаторите имат до 12 отделни изхода с индивидуална настройка на количеството грес и в комбинация с прогресивни разпределители могат да захранват до 150 смазочни точки на разстояние до 20 метра от лубрикатора.

Untitled-3

Те са с електрическо завижване и могат да работят непрекъснато или да се управляват от външен сигнал. Типични приложения са смазване на кранове, конвейри и други тежки машини в циментовата, каменодобивната, металообработващата, минната и хартиената индустрии, задвижване на подвижни мостове, вакуумни и напурни въртящи се филтри и други.

Предимства:

– Всички бутала са механично задвижвани;

– Няма възвратни клапи и пружини, които да сепарират греста и да водят до аварии;

– Уникалното подаване на грес позволява използването на много твъди греси и избягва навлизането на въздух

1. Лубрикатори Как да изберем лубрикатор: FLM или FEM?

ASSALUB предлага два надеждни и здрави, електрически задвижвани лубрикатора за многолиейни системи. Тези лубрикатори имат следните предимства:

– Изходящото количество грес на всеки изход е напълно настройваемо.

– Уникалното гресоподавщо устройтво обира напълно греста в резервоара и я хомогенизира преди да я подаде в цилиндъра на буталната помпа за високо налягане. Това гарантира надеждна работа дори при малки дози и използване на твърди греси до NLGI 4. Това решение е уникално в областа на системите за централно мазане Двата типа могат да бъдат доставени с различни резервоари и с различни опции, като датчици за ниво или специална защита за много запрашена среда;

– Всички части са механично свързани без пружини и възвратни клапани, което гарантира изключитена надеждност;

– Стандартното свъзване на електрическото задвижване позволява използването на индустриални електродвигатели за всички напрежения и степени на защити.

– Всички резервоари са пригодени за затворено запълване.

 

 FLMFLM – описание

FLM лубрикаторът има от 1 до 6 изхода и е подходящ за малки самзочни системи с подаване на грес до 0,55 cm3 за изход за минута пир постоянно противо налягане до 50 bar. В комбинация с прогресивни разпределители могат да се използват за захранване на до 10 точки. Компактният дизайн и удобните аксесоари равят FLM лубрикатора Идеално средство за изграждане на централизирани системи за смазване на малки машини.

 

 

 

FEMFEM – описание

Лубрикаторът FEM има 1-12 изхода и е по-голям и по- мощен и се използва при смазочни системи изискващи до 1,4 cm3 за изход за минута при постоянно противоналягане до 250 bar.При използване на прогресивни разпределители FEM лубркатора може да захранва до 50 смазочни точки. Лубрикаторът има лесно сменяеми помпени елементи и е надеждно и гъвкаво средство за изграждане на системи за автоматично смазване

 

 

 

Технически данни

БГ–таблица-флм-фем

 

 

 

 

 

 

 

 

Повърхностна обработка

Стандартен Прахово боядисване 100 µm Цвят RAL 9006

Koрозионно Грунд: Двукомонентен епокси 40 µm активна среда 2-ри слойk:

Прахово боядисване 100 µm Цвят RAL 9006

 

Задвижване

Електрически данни: в съотв. с IEC 34 – 1.

Производител: Brook Crompton Клас на изолация:

F Клас на защита: IP55

 

1233

 

 

Изтеглете вариянт за печат в PDF Формат : ТУК

За повече информация и запитвания: ТУК

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Индустриален инженеринг