Система за ръчно смазване с компютърен контрол

LubeRight е компютъризирана ръчна гресираща система, предлагаща следните предимства в сравнение с традиционното ръчно гресиране:

  • LubeRight идентифицира всяка точка за гресиране и показва точното количество грес, което трябва да се 1достави.Прецизното гресиране удължава живота на лагерите
  • потвърждава смазването на всяка точка и предотвратява ” забравянето” на някоя от тях.
  • дава възможност за следене на смазването и състоянието на всяка една точка
  • всички точки за смазване са оборудвани с транспондер (чип, подобен на шайба). Чипът съдържа уникален идентификационен номер, даващ възможност на системата да различи и разпознае всяка отделна точка за гресиране. Количеството грес, което трябва да се подаде към точката за гресиране се съхранява в паметта на гресметъра и се показва на дисплея. ¾ Грес-метърът регистрира действително подаденото количество грес към точката за гресиране. При завършване на гресирането, резултатите се предават към РС. Компютърната програма показва какво количество грес е подадено към всяка една точка и всяко потенциално отклонение от зададената стойност. 
    ¾ Системата ясно предупреждава, ако например някоя от гресиращите точки е пропусната. Системата LubeRight дава на потребителя поглед върху цялото ръчно мазане и много по-надеждна поддръжка. Тя ефективно редуцира риска от нерегламентирано спиране на технологичния процес

LubeRightе е инструмент, който прави ръчното мазане надеждно. С негова помощ гресирането става високо-технологична дейност!

Системата LubeRight се състои от:

3

1.Дигитален грес-метър с трансмитер за комуникации с накрайниците за грес  

Максимално налягане 700 bar

Връзки: женска ISO-G1/8

Производителност: 0 – 1000 cm³/min

Температурен обхват: – 20° C – +40° C

Арт.№. 0102400

2.Накрайници за грес направени от киселинно-устойчива стомана с трансдпондер

Връзки: ISO-G1/8

Температурен обхват: – 40° C – +85° C Арт. №. 0102397

3. Комуникационно и захранващо устройатво.

Захранващо напрежение: 100 – 300 VAC 50 – 60 Hz

Мощност: Max 0,25 A

Напрежение на изхода: 5 VDC 2,0 A

Арт.№. 0102383

4

4.Компютърна програма 

База данни: MSDE 2000

Изисквания към системата: Microsoft Win 2000 or XP

Microsoft ACCESS 2000

512 MB RAM

Процесор 1 Gz

Арт.№. 0102398

4. Транспондер Арт. № 906843

5. Адаптори към накрайниците за грес Месинг Art.No.

Мъжки 1/8” – женски 1/8” 120059 мъжки M6 – женски 1/8” 120056 мъжки M8x1 – женски 1/8” 120058

мъжки 1/4” – женски 1/8” 904095

мъжки 1/8” -женски 45°1/8” 906951

 

 

За повече информация и запитвания: ТУК

Tags: , , , , , , , ,

Индустриален инженеринг