Управител
Йорданка Димитрова

E-mail: jordanka@ProChema.bg
GSM: 0878 4567 31

Технически директор
Владимир Атанасов

E-mail: vladimir@ProChema.bg
GSM: 0878 4567 30

ОФИС:

комплекс „Чайка“ бл.196 ет.2 офис 4,
9005 ВАРНА ТЕЛ./ФАКС: 052 303 959, 052 303 979
МОБИЛЕН: 08 98 3000 98
08 88 4567 30

Q&A E-mail: support@ProChema.bg

Office E-mail: office@ProChema.bg

Индустриален инженеринг