Комбинирайки въздушната фотография със съвременните технологии имаме възможността да Ви предложим една различна гледна точка.

  • Специализирани сме във въздушното заснемане на различни индустриални обекти.
  • Използвайки последно поколение платформи и технологии за безпилотно въздушно заснемане, имаме възможност да заснемем висококачествени изображения и видео материал от гледната точка която Ви е необходима. Това ще спомогне за анализирането на проблеми по съоръжения и сгради, и същевременно ще премахне необходимостта от излагането на хора в опасни ситуации, както и наемането и използването на скъпоструващи заснемания като например от хеликоптер или самолет.
  • Въздушна виртуална разходка е нов продукт, който предлагаме. Той предоставя едно съвсем различно интерактивно представяне на взаимно свързани 360 градусови панорами, снимки и информация за обекти и местности.

maxresdefault (1)

Индустриален инженеринг