Смазочна система FlexxPump

1Автоматично смазване на лагерни възли, вериги, отворени зъбни задвижвания и направляващи с минимално количество смазка.

 

FlexxPumpАдаптивна и компактна автоматична система за смазване4

Всеки лубрикатор тип „FlexxPump”, може да смазва с грес (до NLGI 3),  или масло, до 16 отделни смазочни точки – автономно,, с батерийно захранване (3,6V),  или чрез външен контролер, и/или захранващ блок (24VDC). В зависимост от модела, FlexxPump има до четири изхода, което позволява изграждането на комплексни системи, точно отговарящи на изискването за надеждно смазване, с минимално количество смазочен продукт.

Лубрикаторите, тип „FlexxPump”, са особено  подходящи за смазване на системи от механизми, включително лагерни възли, линейни направляващи и задвижвания, отворени зъбни предавки и верижни системи, за които се предлагат специално изработени апликатори, позволяващи да минимизират използваните количества грес, и да се избегне замърсяването на околните компоненти, характерно за конвенционалните аерозолни системи.

Поради компактните си размери, „FlexxPump” може оптимално да се използва за подобряване или подмяна на съществуващи системи за смазване.

FlexxPump – Бърза проверка

   При нормална работа 5 

Всеки лубрикатор тип „FlexxPump” контролира противоналягането към всяка смазочна точка. Резултатът се показва на дисплея след няколко секунди, без нужда от специални  измервания и допълнителни усилия.

 

 

 

FlexxPump

 • Работи с масло или грес до NLGI – клас 3;
 • Управление от смазваната машина;
 • Работно налягане до 70 bar;
 • Диагностични съобщения за електрическа грешка, свръхналягане, липса на грес;
 • Външен алармен изход
 • Стандартен работен температурен диапазон – 25оС до + 70оС;
 • Степен на защита IP 67;
 • Стабилна работа на модули с централизиран контрол и външно захранване – 30оС до +80оС;
 • Визуална инспекция и функционален тест по всяко време;
 • Опростен алгоритъм за настройка
 • Без разслояване на греста по време на работа

FlexxMaster – Контролер

 

 7

Контролерът FlexxMaster се използва за външно индивидуално управление и мониторинг  на до 4 FlexxPump смазочни системи, всяка от които с до четири изхода ( 4х4 = общо 16 програмируеми изходи).  Диалогът и настройките се извършват с лесен за работа течнокристален дисплей.

 

 

 

 

8

Предимства

 • Лубрикаторите могат да се разположат до смазваните точки;
 • Електронното оборудване може да се разположи на удобно за обслужване място;
 • Идеално за тежки индустриални условия (висока запрашеност, влага, температура);
 • Мониторинг на до 16 първични смазочни линии;
 • Индивидуално програмиране на всяка помпа;
 • Изход за външна аларма;
 • Възможно управление от външен ПЛК;

Технически характеристики

– Контролен и захранващ кабел към ПЛК –

 PUR 4х0.34, връзка М12х1

– Захранване 24VDC, Imax < 350mA;

– Работна температура: -20оС до +80оС;

– Контролен и захранващ кабел към FlexxPump  –

 PUR 4х0.34, връзка М8х1;

– Контрол на функциите, чрез LCD и LED, управлявани с магнитен контакт;

9

Пример за инсталация

FlexxPump – Типове, размери и характеристики.

Flexxpump – общи технически характеристики

Типове: – с батерии и вграден контролер (3,6V)

с външно захранване (24VDC) и вграден контролер;

– с външно захранване (24VDC) и външен контролер FlexxMaster;

-с външно захранване (24VDC) и директно външно управление (DLC);

Налягане: max. 70 bar;

Време за изпразване: 1-36 месеца реално машинно време (за лубрикаторите със стандартно управление);

Минимално подавано количество – 0.15 см3

Обем на пълнителя:    за грес – 400 см3

                                   за масло – 500 см3

Лубрикант: масло или грес до NLGI 3, дори съдържаща твърдомажещи добавки:  MoS2, графит и други;

Принцип на работа: бутална помпа;

Консумация: типична 200mA, максимална 350mA

Контрол на противоналягането: – вграден, електронен;

Контрол на нивото: вграден, магнитен датчик

Изходи: 1 до 4

Фитинги за грес/ масло: – Ø 6мм OD;

Клас на защита: IP67

Тегло: 1120 гр.

 

FlexxPump – Апликатори

10Апликаторите за специално създадени решения от  DLS Schmiersysteme GmbH за прилагане на смазочния продукт директно върху триещите се повърхности. По този начин се избягва излишното замърсяване, характерно за спрей системите и се гарантира коректното количество, на точното място. Конструкцията на апликаторите се проектира в съответствие с конкретното приложение.

 

Технически характеристики

Материал: Маслоустойчив полиуретанов полимер с проходни клетки;

Работна температура:  -30°C до +150°C;Скорост на повърхността : max. 5m/s 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За повече информация и запитвания: ТУК

 

 

Примери на инсталирани FlexxPump – системи в България – 2012 – 2014 г.

06 05 04 02 03 01

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Индустриален инженеринг