Системи за смазване на ветрогенератори

wind_01

Системи за мазане за ветрогенератори :

Ветрогенераторите са обект на сериозни механични натоварвания. Те трябва да работят с абсолютна надеждност. Авария поради липсата на мазане е предотвратима повреда. Без автоматизирана система за поддръжка тези високи изисквания трудно биха били задоволени.

wind_02

Обсег на приложение:

Да захрани всички смазочни точки на ветрогенераторите като призматични опори, генераторни лагери, отклоняващи лагери, водещи зъбни колела.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Индустриален инженеринг