ПроХема ООД - Prochema Ltd

Ultra Ever Dry

От 01.03.2016г. ПроХема ООД е оторизиран представител на UltraTech International, INC. USA за Балканите. UltraTech International, INC. е пионер в разработването на продукти против индустриални разливи и замърсяваня. Към момента фирмата предлага над 300 уникални продукти. Един от най-новите  и предизвикателни продукти е  Ultra-Ever Dry – хидрофобно (вода) и олеофобно (въглеводороди) покритие, което отблъсква почти всяка течност на […]

Индустриален инженеринг