Системи за смазване на транспортни средства

Системи за централизирано смазване за мобилни приложения Продуктовата гама на BEKA-MAX е разработена за всички мобилни приложения. Всички продукти са проектирани с трайността, необходима за суровите условия в товарни автомобили, селскостопански и строителни машини. Тези прогресивни системи са проектирани да се справят със стандартни греси. Обсег на приложение: Системите за мазане на превозни средства BEKA-MAX […]

MHC-On-Site Instruments

MHC-On-Site Instruments Инструменти за мониторинг в реално време. Открива дефекти при скорости на вала под 0.25 оборота в минута. Задаване и повторение на планирани измервания / маршрути   Инструменти,  даващи ви незабавен достъп до наблюдение на състоянието и  диагностика. Ако имате нужда от информация за състоянието на ротационни машини и имате нужда от нея сега, […]

TPI Model 9020 Pro

Следващата стъпка в анализа на вибрациите: Лесен за използване, ниска цена, диагностика на основни вибрационни проблеми – Автоматично откриване на :  Дебаланс,Нарушена центровка, Проблеми в конструкцията. – Откриване на проблеми, преди да станат аварии. – Анализ за износването на лагерите и деградацията на зъбните предавки. – Записва и чете измерени стойности от / до RFID тагове – Вграден […]

9070 Smart Vibration Meter

Вибрационен анализ само с натискането на един бутон. Анализ и интерпретация на измерванията. Реална диагностика на изключително бюджетна цена. Стойността на вибрациите се показват с цветно кодирани алармени нива за стойности на ISO и BDU (Bearing Damage Unit).   – ISO Вградени Алармени нива – Лесно откриване на проблеми в лагерните възли, чрез измерване на BDU […]

Смазочна система FlexxPump

Автоматично смазване на лагерни възли, вериги, отворени зъбни задвижвания и направляващи с минимално количество смазка.   FlexxPump – Адаптивна и компактна автоматична система за смазване Всеки лубрикатор тип „FlexxPump”, може да смазва с грес (до NLGI 3),  или масло, до 16 отделни смазочни точки – автономно,, с батерийно захранване (3,6V),  или чрез външен контролер, и/или […]

Гресметър

– Удължава живота на лагерите – Подсветка – Може да се калибрира – Лесно нулиране – Самодиагностика – Удобен дисплей – Работно налягане до 700 бара   При ръчно гресирана, с помощта на такаламит, е изключително трудно да се гресират лагерите с точното количество грес. Почти невъзможно е това да се направи и с помощта на електрически […]

Диагностика на търкалящи лагери

Методи за мониторинг на търкалящи лагери, критерии за незабавната им замяна с нови Всеки машинен инженер с практически опит в поддръжката оценява високо важността на доброто състояние и нормалното експлоатационно поведение на лагерните възли за оптималната работа на цялата машина. Известно е, че внезапните повреди на лагери биха могли да доведат до сериозни проблеми, включително […]

9080 Smart Vib Trend Meter

9080 Smart Vib Trend Meter Анализ,интерпретация и тренд на измерванията ПРЕДИМСТВА Откриване на проблеми, преди да станат аварии Повишаване на производителността и намаляване разходите за поддръжка Изцяло на български език ВЪЗМОЖНОСТИ Сбор на данни Тренд на данните, чрез VibTrend софтуер Стандартен акселерометър с кабел и магнит Вградена Bluetooth комуникация за слушалки USB докинг станция за […]

Централно смазване (Assalub)

Еднолинейни системи за централно мазане с прогресивни разпределители и пневматична помпа Проста, надеждна и икономична система за централно смазване с грес, състояща се от помпена група , управляващ блок , индикатор или датчик за свръхналягане и прогресивни разпределители. Благодарение на факта, че греста се разпределя директно от варела до смазочната точка, системата е затворена и […]

Скорости и вибрации при търкалящи лагери

    Честотата на въртене на лагерите като фактор, влияещ върху работоспособността им Съвременните високопроизводителни машини се характеризират с високи работни скорости, минимални като времетраене помощни цикли и големи външни натоварвания, което води до значително силово и кинематично натоварване на елементите на машините и респективно на възлите с търкалящи лагери. Високата степен на интензификация на […]

Индустриален инженеринг