Системи за смазване на ветрогенератори

Системи за мазане за ветрогенератори : Ветрогенераторите са обект на сериозни механични натоварвания. Те трябва да работят с абсолютна надеждност. Авария поради липсата на мазане е предотвратима повреда. Без автоматизирана система за поддръжка тези високи изисквания трудно биха били задоволени. Обсег на приложение: Да захрани всички смазочни точки на ветрогенераторите като призматични опори, генераторни лагери, […]

SLOT GREASE®

Буферни пружинни лубрикатори за непрекъснато гресиране Характеристики : Резервоари –  100ml и 220ml , Изработени от прозрачен Lexan® , с висока механична, термична и химична устойчивост. Работен температурен диапазон: -30 ° C до + 132 ° C. Бързо и лесно допълване на контейнера със всички видове грес NLGI 0-1-2-3-4 чрез стандартен страничен грес  нипел SLOT […]

Система за ръчно смазване с компютърен контрол

LubeRight е компютъризирана ръчна гресираща система, предлагаща следните предимства в сравнение с традиционното ръчно гресиране: LubeRight идентифицира всяка точка за гресиране и показва точното количество грес, което трябва да се достави.Прецизното гресиране удължава живота на лагерите потвърждава смазването на всяка точка и предотвратява ” забравянето” на някоя от тях. дава възможност за следене на смазването и […]

Смазочна система FlexxPump

Автоматично смазване на лагерни възли, вериги, отворени зъбни задвижвания и направляващи с минимално количество смазка.   FlexxPump – Адаптивна и компактна автоматична система за смазване Всеки лубрикатор тип „FlexxPump”, може да смазва с грес (до NLGI 3),  или масло, до 16 отделни смазочни точки – автономно,, с батерийно захранване (3,6V),  или чрез външен контролер, и/или […]

Гресметър

– Удължава живота на лагерите – Подсветка – Може да се калибрира – Лесно нулиране – Самодиагностика – Удобен дисплей – Работно налягане до 700 бара   При ръчно гресирана, с помощта на такаламит, е изключително трудно да се гресират лагерите с точното количество грес. Почти невъзможно е това да се направи и с помощта на електрически […]

9080 Smart Vib Trend Meter

9080 Smart Vib Trend Meter Анализ,интерпретация и тренд на измерванията ПРЕДИМСТВА Откриване на проблеми, преди да станат аварии Повишаване на производителността и намаляване разходите за поддръжка Изцяло на български език ВЪЗМОЖНОСТИ Сбор на данни Тренд на данните, чрез VibTrend софтуер Стандартен акселерометър с кабел и магнит Вградена Bluetooth комуникация за слушалки USB докинг станция за […]

Смазочна система Memolub

КАЧЕСТВЕНИ РЕШЕНИЯ / Изключителната функционалност на системите MEMOLUB® и тяхната висока ефективност, ги правят незаменими средства за улесняване и поевтиняване на поддръжката във всички индустриални предприятия. Системата Memolub® представлява автономен едно/ многоточков електромеханичен лубрикатор, чието високо изходно нялягане от  25 bar отваря нов широк диапазон от приложения, недостъпни за стандартните системи. Memolub® може да се […]

Централно смазване (Assalub)

Еднолинейни системи за централно мазане с прогресивни разпределители и пневматична помпа Проста, надеждна и икономична система за централно смазване с грес, състояща се от помпена група , управляващ блок , индикатор или датчик за свръхналягане и прогресивни разпределители. Благодарение на факта, че греста се разпределя директно от варела до смазочната точка, системата е затворена и […]

Индустриален инженеринг