TPI Model 9020 Pro

Следващата стъпка в анализа на вибрациите: Лесен за използване, ниска цена, диагностика на основни вибрационни проблеми – Автоматично откриване на :  Дебаланс,Нарушена центровка, Проблеми в конструкцията. – Откриване на проблеми, преди да станат аварии. – Анализ за износването на лагерите и деградацията на зъбните предавки. – Записва и чете измерени стойности от / до RFID тагове – Вграден […]

9070 Smart Vibration Meter

Вибрационен анализ само с натискането на един бутон. Анализ и интерпретация на измерванията. Реална диагностика на изключително бюджетна цена. Стойността на вибрациите се показват с цветно кодирани алармени нива за стойности на ISO и BDU (Bearing Damage Unit).   – ISO Вградени Алармени нива – Лесно откриване на проблеми в лагерните възли, чрез измерване на BDU […]

9080 Smart Vib Trend Meter

9080 Smart Vib Trend Meter Анализ,интерпретация и тренд на измерванията ПРЕДИМСТВА Откриване на проблеми, преди да станат аварии Повишаване на производителността и намаляване разходите за поддръжка Изцяло на български език ВЪЗМОЖНОСТИ Сбор на данни Тренд на данните, чрез VibTrend софтуер Стандартен акселерометър с кабел и магнит Вградена Bluetooth комуникация за слушалки USB докинг станция за […]

Индустриален инженеринг