9080 Smart Vib Trend Meter

9080 Smart Vib Trend Meter

Анализ,интерпретация и тренд на измерванията

ПРЕДИМСТВА

 • Откриване на проблеми, преди да станат аварии
 • Повишаване на производителността и намаляване разходите за поддръжка
 • Изцяло на български език

ВЪЗМОЖНОСТИTPI-9080-Smart-Trend-Meter-2

 • Сбор на данни
 • Тренд на данните, чрез VibTrend софтуер
 • Стандартен акселерометър с кабел и магнит
 • Вградена Bluetooth комуникация за слушалки
 • USB докинг станция за връзка с ПК
 • Вградени ISO алармени нива
 • Лесно откриване на проблеми в лагерните възли, чрез измерване на BDU (Bearing Damage Unit)
 • Вградени лентови филтри за определяне на проблемни съставящи: 1х ( дебаланс) 2х (центровка) 3х (разхлабване)
 • 800 линии FFT
 • Акустична оценка, чрез Bluetooth слушалки (опция)
 • Степен на индустриална защита IP67
 • 3 години ограничена гаранция

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 • Индустриални HVAC системи
 • Хранително вкусова промишленост
 • Производствени предприятия
 • Минна промишленост
 • Опаковъчна промишленост
 • Нефтохимическа
 • Хартиена промишленост
 • Обслужващсектор (ЕРП, ВИК)
 • Автомобилостроене и ремонт

 

За повече информация и запитвания: ТУК

Tags: , , , , , , , , , , ,

Индустриален инженеринг