ПроХема ООД - Prochema Ltd

Системи за смазване в дървообработващата индустрия

Системи за мазане за дървообработваща и дърводобивна индустрии

Beka_wood1

Системи за мазане за дървообработваща и дърводобивна индустрии
Системите за централизирано мазане BEKA wood непрекъснато захранват работещите машини със свеж
смазочен продукт. Дори трудно достъпните смазочни точки няма да бъдат забравени.
Безопасността на работа се увеличава тъй като вече няма да се извършват смазочни дейности вътре в опасната зона.

Beka_wood2

Обсег на приложение:
Смазочните системи BEKA wood захранват със смазочен продукт всички машини в дървообработващата
индустрия като дoбиване, сортиране, линии за рязане и профилиране.

За повече информация и запитвания: ТУК

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Индустриален инженеринг