Industrial•  Иновационни технически проучвания, консултации и инженеринг.

•  Проектиране и изграждане на комплексни системи за активна диагностика и прогнозираща поддръжка ( програмно, апаратно и административно ниво).

•    Проектиране и изграждане на системи за управление и контрол на технологични процеси.

•  Автоматизирани разпределени и централизирани системи за мазане. Комплексно оборудване за работа със смазочни продукти. Маслени стопанства.

•    Изграждане, ремонт и поддръжка на смазочни системи за мобилно оборудване (Селскостопанска техника, Строителни машини, минно оборудване)

•  Монтаж на специализирано индустриално и корабно оборудване, шеф-монтаж, пускане в действие, гаранционна и след-гаранционна поддръжка.

•  Избор и доставка на аналитична, измервателна и специална техника.

•  Арбитражна диагностика на оборудване и смазочни продукти в експлоатация.

•  Проектиране и изграждане на специализирани системи за обработка на твърди, насипни, полутечни, течни и газообразни материали.

Индустриален инженеринг