Системи за смазване на ветрогенератори

wind_01

Системи за мазане за ветрогенератори :

Ветрогенераторите са обект на сериозни механични натоварвания. Те трябва да работят с абсолютна надеждност. Авария поради липсата на мазане е предотвратима повреда. Без автоматизирана система за поддръжка тези високи изисквания трудно биха били задоволени.

wind_02

Обсег на приложение:

Да захрани всички смазочни точки на ветрогенераторите като призматични опори, генераторни лагери, отклоняващи лагери, водещи зъбни колела.

<div class=“wp-block-button“><a class=“wp-block-button__link“ href=“http://prochema.info/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/“><span class=“has-inline-color has-white-color“>Повече информацип и запитвания</span></a></div>

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Индустриален инженеринг